Decathlon Privacy Policy

Hrvatski jezik /Slovenski jezik /Srpski jezik

HRVATSKI JEZIK:

Voditelj obrade

Decathlon provodi mjere opreza u pogledu sigurnosti i privatnosti vaših osobnih podataka. Svrha je Politike privatnosti objasniti kako i zašto prikupljamo vaše osobne podatke i za što ih upotrebljavamo.

U kontekstu Opće uredbe o zaštiti podataka, voditelj obrade jest:

Decathlon Zagreb d. o. o.

Ulica Siniše Glavaševića 5, 1000 Zagreb

OIB: 89516372197

Za sva pitanja i pritužbe u pogledu sigurnosti i privatnosti vaših podataka obratite se službeniku za zaštitu podataka:

kristina.durdevic@decathlon.com

Privatnost podataka

Decathlon upotrebljava aplikaciju TalentLyft koju je razvila tvrtka Adopto Tech Ltd. (dalje u tekstu: TalentLyft), kao dio našeg postupka odabira novih radnika.

TalentLyft, u funkciji izvršitelja obrade, obrađuje sve osobne podatke na naš zahtjev i na temelju naših uputa.

Decathlon i TalentLyft potpisali su Ugovor o obradi osobnih podataka radi sigurnosti i zaštite vašeg prava na privatnost podataka.

Osobni podaci koje prikupljamo

·  Podaci koje unosite na prijavi za radno mjesto uključuju: ime, prezime, titulu, fotografiju, funkciju, poveznice na društvene mreže, adresu, adresu e-pošte, korisničko ime na Skypeu, broj telefona, obrazovanje, radno iskustvo, CV;

·  IP adresa;

·  informacije o web pregledniku;

·  kolačiće koji nam pomažu pratiti na koji način upotrebljavate TalentLyft web;

Svrha prikupljanja podataka

Obrada Vaših osobnih podataka je nužna u svrhu sklapanja ugovora o radu. Prikupljeni podaci upotrebljavat će se isključivo za postupak odabira novih radnika. Taj postupak može obuhvaćati sljedeće:

·  provjeru unesenih podataka,

·  provjeru referenci,

·  ocjenu kvalifikacija i vještina potrebnih za radno mjesto za koje se prijavljujete,

·  komunikaciju u vezi s postupkom (e-poštu, telefonske pozive, SMS poruke, WhatsApp),

·  popunjavanje upitnika i testova,

·  pridržavanje pravnih propisa,

·  razmatranje vaše prijave u pogledu uloge za koju se prijavljujete,

·  razmatranje vaše prijave u pogledu drugih uloga,

·  pomaganje TalentLyftu u poboljšanju njihovih usluga.

Nakon vaše prijave imat ćete pristup portalu unutar kojeg ćete imati uvid u svoje osobne podatke, moći ćete zatražiti izvoz ili brisanje. Poveznica na portal bit će poslana u e-pošti s potvrdom koju ćete primiti nakon prijave za funkciju.

U svakom trenutku možete zatražiti ispravak i ažuriranje vaših podataka, opozvati prethodnu privolu za obradu podataka ili u potpunosti izbrisati svoj profil.

Ako niste zadovoljni s našim postupanjem u pogledu obrade Vaših osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr

Pristup podacima

Samo zaposlenici Decathlona koji sudjeluju u postupku odabira imaju pristup vašim osobnim podacima.

Vaši osobni podaci prenosit će se društvu Adopto Tech Ltd. u svrhu korištenja aplikacijom TalentLyft.

Vaši će osobni podaci biti pohranjeni do kraja odabira za radno mjesto za koje ste se prijavili, osim ako odlučite da ćete nam dozvoliti da ih čuvamo dulje razdoblje (6 mjeseci) i da vas obavještavamo o novim mogućnostima zaposlenja."


SLOVENSKI JEZIK:

Upravljalec podatkov

Decathlon skrbi za varnostne ukrepe, da bi zagotovil varnost in zasebnost vaših osebnih podatkov. Namen te politike zasebnosti je pojasniti, kako in zakaj zbiramo vaše osebne podatke in zakaj jih uporabljamo.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov upravljalca podatkov predstavlja:

Decathlon Ljubljana d. o. o. 

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Davčna številka: SI: 76789055 

Za vsa vprašanja in pritožbe glede varnosti in zasebnosti vaših osebnih podatkov se obrnite na našega uradnika za zaščito podatkov:

varnost.podatkov@decathlon.com

Zasebnost podatkov

Decathlon uporablja TalentLyft aplikacijo, ki jo je kot del našega postopka za izbiro novih zaposlenih razvilo podjetje AdoptoTech ltd. (v nadaljevanju »TalentLyft«).

TalentLyft deluje kot obdelovalec podatkov in v skladu z našimi navodili in na našo zahtevo obdela vse osebne podatke.

Decathlon in TalentLyft sta podpisala pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, ki zagotavlja varstvo in zaščito vaše pravice do zasebnosti.

Katere osebne podatke zbiramo

 •     Podatki,     ki jih podate ob prijavi na delovno mesto, vključujejo: ime,     priimek, naziv, osebno fotografijo, delovno mesto, povezave do     družbenih omrežij, naslov, elektronski naslov, uporabniško ime za     Skype, telefonsko številko, podatke o izobrazbi, delovne izkušnje,     CV;

 •     IP     naslov;

 •     podatke     internetnega brskalnika;

 •     piškotke,     ki nam pomagajo videti, kako uporabljate spletno stran TalentLyft;

Namen zbiranja podatkov

Obdelava vaših osebnih podatkov je potrebna za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Zbrane podatke uporabimo le za postopek izbiranja novih zaposlenih. Ta postopek lahko vključuje naslednje:

 •     Preverjanje     podanih podatkov;

 •     Preverjanje     referenc;

 •     Oceno     usposobljenosti in znanj, ki so potrebna za opravljanje dela, za     katerega ste se prijavili;

 •     Komunikacijo v zvezi s postopkom (elektronska sporočila, telefonski klici, SMS     sporočila, WhatsApp);

 •     Izpolnjevanje vprašalnikov in testov;

 •     Upoštevanje pravnih predpisov;

 •     Preučevanje prijave glede na delo, za katerega ste se prijavili;

 •     Preučevanje prijave glede na druga dela;

 •     Pomoč pri izboljšavi storitev TalentLyft.

Po prijavi boste dobili dostop do Portala, kjer boste lahko videli svoje osebne podatke ter zahtevali njihov izvoz ali izbris. Povezavo do Portala boste prejeli v elektronskem sporočilu, ki vam ga bomo poslali po prijavi na delovno mesto.

Kadarkoli lahko zaprosite za spremembo ali posodobitev svojih osebnih podatkov, prekličete svojo odobritev za obdelavo podatkov ali popolnoma izbrišete svoj profil.

Če niste zadovoljni z našim načinom obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na: https://www.ip-rs.si/

Prav tako pa si lahko pogledate naš katalog: LINK

Dostop do podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo le zaposleni pri podjetju Decathlon, ki sodelujejo pri postopku izbire. Vaši osebni podatki se bodo prenesli v podjetje Adopto Tech Ltd. Z namenom koriščenja aplikacije Talentlyft.  

Vaše osebne podatke bomo hranili do konca postopka izbire za odprto delovno mesto, na katerega ste se prijavili, razen če nam boste dovolili, da jih zadržimo dlje časa (6 mesecev) in vas obveščamo o novih priložnostih za zaposlitev.


SRPSKI JEZIK

Kontrolor podataka

Kompanija Decathlon preduzima mere radi bezbednosti i privatnosti vaših ličnih podataka. Ova Politika privatnosti ima za svrhu da objasni kako i zašto prikupljamo vaše lične podatke i za šta ih koristimo.

U kontekstu Opšte uredbe o zaštiti podataka, Kontrolor podataka je:

Decathlon d. o. o. Beograd

Bulevar Kralja Aleksandra 28, 11000 Beograd

PIB: 110763422 

Za sve upite i žalbe vezane za bezbednost i privatnost vaših podataka obratite se našem službeniku za zaštitu podataka:

kristina.durdevic@decathlon.com

Privatnost podataka

Kompanija Decathlon koristi TalentLyft, aplikaciju koju je razvila kompanija Adopto Tech ltd. (u daljem tekstu „TalentLyft‟), kao deo našeg procesa selekcije novih radnika.

TalentLyft, u službi obrađivača podataka, obrađuje sve lične podatke na naš zahtev i prema našim uputstvima.

Decathlon i TalentLyft potpisali su Ugovor o obradi ličnih podataka radi obezbeđenja i zaštite vaših prava na privatnost podataka.

Lični podaci koje prikupljamo

 • Podaci     koje ispunite u prijavi za posao uključuju: ime, prezime, titulu,     ličnu fotografiju, poziciju, hiperlink za društvene mreže,     adresu, adresu e-pošte, korisničko ime za Skype, broj telefona,     podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, biografiju;

 • IP     adresa;

 • informacije     o internet pretraživaču;

 • kolačići koji nam pomažu da pratimo kako koristite mrežu TalentLyft;

Svrha prikupljanja podataka

Obrada vaših ličnih podataka potrebna je u svrhu zaključivanja ugovora o radu.  Prikupljeni podaci biće korišćeni isključivo radi procesa selekcije novih radnika.. Ovaj proces može da uključuje sledeće:

 • Potvrdu     unesenih podataka;

 • Referentne     provere;

 • Procenu     kvalifikacija i veština koje su potrebne za obavljanje posla za     koji se prijavljujete;

 • Podatke     za komunikaciju koji se tiču procesa (e-pošta, telefonski pozivi,     SMS poruke, WhatsApp);

 • Ispunjavanje     upitnika i testova;

 • Ispunjavanje     pravnih obaveza;

 • Razmatranje     vaše prijave u odnosu na poziciju za koju ste se prijavili;

 • Razmatranje     vaše prijave u odnosu na druge pozicije;

 • Pomaganje     aplikaciji TalentLyft da unapredi svoje usluge.

Nakon prijave, imaćete pristup Portalu u okviru kojeg ćete imati uvid u vaše lične podatke, zahtevati njihov izvoz ili brisanje. Hiperlink za Portal će vam biti poslan u e-poruci za potvrdu koju ćete dobiti nakon prijave za poziciju.

Možete da zahtevate ispravku ili ažuriranje vaših podataka bilo kada, povučete svoj raniji pristanak na obradu ličnih podataka ili u potpunosti izbrišete profil.

Pristup podacima

Pristup vašim ličnim podacima je ograničen na zaposlenike kompanije Decathlon koji učestvuju u procesu selekcije. Vaši osobni podaci prenosit će se društvu Adopto Tech Ltd. u svrhu korištenja aplikacijom TalentLyft.

Vaši lični podaci će se čuvati do kraja procesa selekcije za otvorenu poziciju za koju ste se prijavili osim ako nam ne dozvolite da ih čuvamo duži vremenski period (6 meseci) i obaveštavamo vas o novim poslovnim prilikama.